KSIĘGARNIA
INTERNETOWA
KURSY PILOTÓW
I REZYDENTÓW
WYDAWNICTWO PUBLIKACJE KONTAKT
I DANE FIRMY
STRONA GŁÓWNA
Wydawnictwo PROKSENIA
Zygmunt Kruczek

Dorobek naukowy

Monografie

 1. Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań, Proksenia, Kraków 2011.

 2. Kształcenie kadr dla turystyki w Polsce na tle światowych tendencji, Prace Monograficzne AWF Kraków nr 56, Kraków 1993.

 3. Employing The Mystery Shopping Method in Tourist Attraction Quality Assessment. An Elaboration on Research Conducted at Krakow’s Muzeum, Habilitation Thesis, Matej Bela University, Faculty of Economics, Banska Bystrica 2012.

 4. Dynamika przemian rynku turystycznego, Monografia nr 1, Z. Kruczek, W. Banasik (red.), Stowarzyszenie Ekspertów Turystyki & Wyższa Szkołą Turystyki i Języków Obcych, Warszawa 2014.

 5. Frekwencja w polskich atrakcjach turystycznych w latach 2011–2015. Dynamika, trendy, studia przypadku, Monografia nr 26, Proksenia, Kraków 2017.

 6. Rynek pracy przewodników turystycznych, pilotów wycieczek i animatorów czasu wolnego, Z. Kruczek (red.), Monografia nr 44, AWF Kraków 2020.

Podręczniki i skrypty

 1. Regiony turystyczne. Podstawy teoretyczne. Studia przypadków, Proksenia, Kraków 2014.

 2. Informacja turystyczna. Bazy danych i materiały promocyjne. Podręcznik do nauki zawodu technik obsługi turystycznej. Część 2, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2013, s. 128.

 3. Sprzedaż imprez i usług turystycznych. Część 2. Marketing, współautor B. Walas, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2013, s. 232.

 4. Geografia turystyczna. Podręcznik do nauki zawodu technik obsługi turystycznej, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2013, s. 343.

 5. Regiony turystyczne, współautor P. Zmyślony, Proksenia, Kraków 2010.

 6. Obsługa ruchu turystycznego. Teoria i praktyka, redaktor naukowy i współautor pracy zbiorowej, wyd. I, Proksenia, Kraków 2009; wyd. II (akredytacja MEN jako podręcznik), Proksenia, Kraków 2010; wyd. III, Proksenia, Kraków 2011; wyd. IV, Proksenia, Kraków 2012.

 7. Podstawy geografii turystycznej, współautor W. Cabaj, wyd. I, Proksenia, Kraków 2007, wyd. II uzupełnione i poprawione, Proksenia, Kraków 2009; wyd. III, Proksenia, Kraków 2010.

 8. Krajoznawstwo. Teoria i metodyka, współautorzy A. Kurek, M. Nowacki, Proksenia, Kraków 2010; wyd. II, Proksenia, Kraków 2012.

 9. Promocja i informacja w turystyce, współautor B. Walas, Proksenia, Kraków 2010.

 10. Polska. Geografia atrakcji turystycznych, wyd. I, Proksenia, Kraków 2002; wyd. II, Proksenia, Kraków 2003; wyd. IV uzupełnione, Proksenia, Kraków 2006; wyd. V uzupełnione i poprawione, Proksenia, Kraków 2007; wyd. VI uzupełnione i poprawione, Proksenia, Kraków 2008; wyd. VII, Proksenia Kraków 2009; wyd. VIII, Proksenia, Kraków 2010; wyd. IX, Proksenia, Kraków 2011.

 11. Europa. Geografia turystyczna, Proksenia, Kraków 2008.

 12. Kraje pozaeuropejskie. Zarys geografii turystycznej, współautorstwo i redakcja całości, wyd. I, Proksenia, Kraków 1997; wyd. II uzupełnione i poprawione, Proksenia, Kraków 1999; wyd. III Proksenia, Kraków 2002; wyd. IV, Proksenia, Kraków 2005; wyd. V, Proksenia, Kraków 2006; wyd. VI uzupełnione i poprawione, Proksenia, Kraków 2008; wyd. VII, Proksenia, Kraków 2010; wyd. VIII, Proksenia, Kraków 2012.

 13. Kompendium pilota wycieczek, praca zbiorowa, współautorstwo i redakcja, wyd. I, Proksenia, Kraków 2000; wyd. II i III, Proksenia Kraków 2001; wyd. IV, Proskenia, Kraków 2003; wyd. V, Proksenia, Kraków 2005; wyd. VI, Proksenia, Kraków 2006; wyd. VII, Proksenia, Kraków 2007; wyd. IX, Proksenia, Kraków 2009; wyd. X, Proksenia, Kraków 2010; wyd. XI, Proksenia, Kraków 2011.

 14. Metodyka i technika pracy pilota - rezydenta, współautor M. Wajdzik, Proksenia, Kraków 2006; wyd. II, Proksenia, Kraków 2010.

 15. Obsługa ruchu turystycznego, praca zbiorowa, współautorstwo i redakcja, Krakowska Szkoła Hotelarska, wyd. I, Kraków 2000; wyd. II, Kraków 2001; wyd. III, Kraków 2004, wyd. IV uzupełnione i poprawione, Kraków 2006.

 16. Turystyka. Testy i pytania, praca zbiorowa pod red. Z. Kruczka, Proksenia, Kraków 2008; wyd. III, Proksenia, Kraków 2009; wyd. IV, Proksenia, Kraków 2010; wyd. V, Proksenia, Kraków 2012.

 17. Testy i pytania z zakresu turystyki, opracowanie Z. Kruczek i E. Jarosz, wyd. I, Proksenia, Kraków 2005; wyd. II uzupełnione, Proksenia, Kraków 2006.

 18. Geografia atrakcji turystycznych Polski, współautor S. Sacha, wyd. I, Ostoja, Kraków 1994; wyd. II uzupełnione i poprawione, Proksenia, Kraków 1998; wyd. III uzupełnione, Proksenia, Kraków 2000.

 19. Europa. Zarys geografii turystycznej, współautor S. Sacha, wyd. I, Ostoja, Kraków 1995; wyd. II, Kraków 1996; wyd. III, Proksenia, Kraków 1998; wyd. IV, Proksenia, Kraków 2000.

 20. Testy i pytania dla kandydatów na pilotów, opracowanie Z. Kruczek i S. Sacha, Proksenia, Kraków 2002; wyd. II, Proksenia, Kraków 2003; wyd. III, Proksenia, Kraków 2004.

 21. Encyklopedia Powszechna, Wyd. Kluszczyński, Kraków 1999 (hasła z zakresu geografii - wybrane państwa Europy i Azji - 76 haseł).

 22. Encyklopedia Podręczna, Wyd. Kluszczyński, Kraków 2001 (hasła z zakresu geografii - wybrane państwa Europy i Azji - 76 haseł).

 23. Encyklopedia. Geografia turystyczna świata, około 200 haseł, Wyd. Kluszczyński, Kraków 2001.

 24. Cuda świata, 14 haseł, Wyd. Kluszczyński, Kraków 2001.

 25. Cuda natury, 16 haseł, Wyd. Kluszczyński, Kraków 2002.

 26. Parki Narodowe Świata, współautorstwo, Wyd. Kluszczyński, Kraków 2003.

 27. Słownik geograficzno-krajoznawczy, około 150 haseł, PWN, Warszawa 1983; wyd. II, III i IV, Warszawa 2000.

 28. Pilotaż wycieczek zagranicznych, wyd. I, redakcja całości i autorstwo rozdziału, PUS Mentor, Kraków 1992; wyd. II, 1993; wyd. III uzupełnione i poprawione 1995; wyd. IV zmienione, 1996; wyd. V uzupełnione, 1997; wyd. VI uzupełnione i poprawione, Proksenia, Kraków 1998.

 29. Metodyka krajoznawstwa, wyd. I, wydawnictwo skryptowe nr 37, AWF, Kraków 1979; wyd. II uzupełnione i poprawione, 1984; wyd. III zmienione, 1997.

 30. Geografia turystyczna Polski, współautor S. Sacha, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, wyd. I, 1977; wyd. II, 1978; wyd. III poprawione i uzupełnione, Kraków 1979.

 31. Geografia walorów turystycznych Polski, współautor S. Sacha, wydawnictwo skryptowe nr 63, AWF, Kraków 1983; wyd. II - "Walory turystyczne Polski", 1990.

 32. Metodyka organizowania wycieczek i imprez górskich, współautor J. Zdebski, Wydawnictwo "Kraj" w serii "Biblioteka turysty górskiego"; wyd. II, 1990.

 33. Zajęcia kulturalno-rozrywkowe w turystyce, Zeszyty szkoleniowe nr 11, Zakład Wydawniczo-Propagandowy PTTK, Warszawa 1977.

 34. Wybrane elementy wiedzy psychospołecznej i organizacyjnej dla pilotów wycieczek zagranicznych, wydawnictwo skryptowe, AWF, 1981.

 35. Informacja reklama i propaganda w turystyce, współautorzy: W. Marczyk, I. Zwoliński, redakcja całości, Wydawnictwo Skryptowe AWF w Krakowie nr 58, Kraków 1982, s. 257.

 36. Poradnik dla organizatorów turystyki i rekreacji w ośrodkach wczasowych, współautorzy: B. Walas, J. Lisowska-Mogiła, seria "Kształcenie i doskonalenie", Instytut Turystyki, Warszawa 1987.

 37. Organizowanie i programowanie turystyki socjalnej, materiały na konsultacje, współautor B. Walas, ODEFiK, Wałbrzych 1988.

Artykuły w czasopismach naukowych i rozdziały w monografiach

 1. The Attitude of Tourist Destination Residents towards the Effects of Overtourism — Kraków Case Study, (współautorzy Z. Kruczek, A. Szromek, B. Walas), Sustainability 2020, 12, 228. DOI: 10.3390/su12010228.

 2. The identification of values in business models of tourism enterprises. In the context of the phenomenon of overtourism, (współautor A. Szromek), Sustainability 2020, 12, 14577. DOI: 10.3390/su12041457.

 3. Experience marketing at tourist attractions: the co-creation of visitor experiences, emotions and satisfaction, (współautor M. Nowacki), Muzeum Management and Curator, 2020, DOI: org/10.1080/09647775.2020.1730228.

 4. Rynek pracy przewodników turystycznych i pilotów wycieczek w Polsce, (współautor L. Mazanek i B. Alejziak), „Folia Turistica” nr 54, 2020, s. 9–44, DOI: 10.5604/01.3001.0014.0510.

 5. Krakow as a Tourist Metropolitan Area. Impact of Tourism on the Economy of the City, (współautor L. Mazanek), "Studia Peregietica" 26(2), 2019, s. 25–41, DOI: 10.26349/st.per.0026.02.

 6. The Evaluation of the Demand for Services Provided Tourist Guides and Tour Leader, (współautor L. Mazanek), "Studia Peregietica" 28(4), 2019, s. 29–44, DOI: 10.26349/st.per.0028.04.

 7. Contribution of the Journal ”Folia Turistica” in Research and Popularisation of Knowledge in the Scope of "Krajoznawstwo" (sightseeing), „Folia Turistica” nr 50(1), s. 293–306, DOI: 10.5604/01.3001.0013.4508.

 8. Wkład czasopisma „Folia Turistica” w rozwój badań i popularyzacje wiedzy z zakresu krajoznawstwa, „Folia Turistica” nr 50(2), 2019.

 9. Ways to counteract the negative effects of overtourism at tourist attractions and destinations, Annales UMCS Seria B, VOL. LXXIV, 2019, s. 45–57, DOI: 10.17951/b.2019.74.45-57.

 10. Od euforii do irytacji. Analiza postaw rezydentów wobec turystów na przykładzie zachowań mieszkańców Krakowa, (współautorzy B. Walas, J. Chromy), Monografia „Sport i turystyka w perspektywie nauk społecznych: tradycja i współczesność" nr 43, AWF w Krakowie.

 11. Perspektywy rozwoju usług przewodników turystycznych i pilotów wycieczek – refleksje nad wynikami badań, [w:] Rynek pracy przewodników turystycznych, pilotów wycieczek i animatorów czasu wolnego, Z. Kruczek (red.), Monografie AWF Kraków nr 44, 2020.

 12. Rynek pracy przewodników turystycznych w Krakowie, [w:] Rynek pracy przewodników turystycznych, pilotów wycieczek i animatorów czasu wolnego, (współautor J. Raciborski i L. Mazanek) Z. Kruczek (red.), Monografie AWF Kraków nr 44, 2020.

 13. Współtworzenie doświadczeń, emocje a zadowolenie i intencje osób zwiedzających atrakcje turystyczne (współautor M. Nowacki), [w:] „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Tom XX, Zeszyt 2, cz. 1. s. 31–42, 2019.

 14. Miasto w cieniu muzeum. Problemy rozwoju turystyki w Oświęcimiu (A City overshadowed by a Museum. Problems of Tourism development in Oświęcim), „Turyzm” nr 29/1, 2019, DOI: 10.2478/tour-2019-0005.

 15. Rola turystyki w zachowaniu dziedzictwa przemysłu naftowego w Polskich Karpatach, „Turystyka Kulturowa”, 2019 nr 3, s. 33-52.

 16. Szlaki winne na pograniczu polsko-węgierskim w XVI i XVII stuleciu oraz ich współczesna projekcja na terenie Podkarpacia i Małopolski, [w:] Robert Wojciech Portius – krośnieński mieszczanin, kupiec i fundator. Studia z dziejów diaspory szkockiej na ziemiach Rzeczypospolitej oraz relacji polsko-węgierskich w dobie nowożytnej, PWSZ Krosno 2019, s. 77–90.

 17. Ruch turystyczny i jego konsekwencje w parkach narodowych, [w:] „Parki narodowe i otoczenie społeczno-gospodarcze. Skazani na dialog”, Monografia WSTiE w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka 2019, s. 160–173.

 18. Obiekty, miejsca i wydarzenia związane z prawem jako atrakcje turystyczne, [w:] Prawne aspekty podróży i turystyki – historia i współczesność. Prace poświęcone pamięci Janusza Sondla, P. Cybula (red.), Wydawnictwo UJ, Kraków 2018, s. 295–313.

 19. Possibilities of Using the Tourism Area Life Cycle Model to Understand and Provide Sustainable Solution for Tourism Development in the Antarctic Region, [w:] „Sustainability — Open Access Journal”, IF 2.075, (współautorzy M. Kruczek, A. Szromek), 2018, s. 10/89, DOI 10.3390/su10010089.

 20. Turyści vs mieszkańcy. Wpływ nadmiernej frekwencji turystów na proces gentryfikacji miast historycznych na przykładzie Krakowa, [w:] „Turystyka Kulturowa”, nr 3/2018, s. 29–41.

 21. Małopolski szlak winny – droga od pomysłu do produktu turystycznego, [w:] „Zeszyty Naukowe Vistula”, nr 60(3)/2018 maj–czerwiec, s. 130–142.

 22. Trendy we współczesnej światowej turystyce, [w:] „Trendy w Turystyce 3”, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i Proksenia, Katowice-Kraków 2017. s. 15–30.

 23. Możliwości wykorzystania sektorowej ramy kwalifikacji w turystyce dla kształcenia i certyfikowania przewodników turystycznych, pilotów wycieczek i animatorów czasu wolnego, [w:] „200 lat zorganizowanego przewodnictwa w Sudetach 1817–2017, praca zbiorowa, P. Gryszel (red.), Proksenia, Kraków–Jelenia Góra 2017, s. 121–134.

 24. Regiony czy destynacje turystyczne. Kontrowersje wokół definiowania i nazywania, [w:] „Ekonomiczne Problemy Turystyki”, nr 1/2017, s. 38–45, DOI: 10.18276/ept.2017.1.37-03.

 25. Możliwości zastosowania metody mystery shopping w ocenie jakości usług turystycznych. Studium przypadku – Termy w Białce Tatrzańskiej, [w:] „Ekonomiczne Problemy Turystyki”, nr 2/2017, s. 46–59, DOI: 10.18276/ept.2017.2.37-04.

 26. Czarnobyl – od katastrofy do kreowania atrakcji i produktu turystycznego w strefie zamkniętej, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 473, Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, A. Rapacz, P. Gryszel (red.), Wrocław 2017, s. 317–324, DOI: 10.15611/pn.2017.473.29.

 27. Próba zastosowania modelu TALC i teorii chaosu w interpretacji rozwoju karpackiego uzdrowiska Żegiestów-Zdrój, [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarzadzanie, nr 102/2017, s. 179–189.

 28. The Chernobyl exclusion zone as a tourist attraction. Reflections on the touristification of the zone, współautorzy M. Banaszkiewicz i A. Duda, [w:] „Folia Turistica” nr 44/2017.

 29. Turystyka kulinarna na Podhalu, współautorka M. Krauzowicz, [w:] Turystyka i Rekreacja, Zeszyty Naukowe WSTiJO, 18(2), 2016, s. 17–33.

 30. Wspomnienia o Krzysztofie Radosławie Mazurskim (1946-2016). Geograf, regionalista, krajoznawca, [w:] „Folia Turistica” nr 40/2016, s. 163–169.

 31. Możliwości wykorzystanie Normy ISO 18065:2015 do zarządzania jakością usług turystycznych w polskich parkach kulturowych, współautor J. Maciąg, [w:] „Turystyka Kulturowa” nr 1/2017, s. 184–201.

 32. Sport Tourism. A Voice In The Discussion (Turystyka sportowa. Głos w dyskusji), [w:] „Tourism” 2016/1, DOI: 10.13140/RG.2.2.28040.62725.

 33. The Use of the Butler Cycle and the Chaos Theory in the Interpretation of the Development of the Żegiestów-Zdrój Health Resort, [w:] „Geoturyzm” 42–42, 2015, s. 67–74, DOI: http://dx.doi.org/10.7494/geotour.2015.42-43.67

 34. Dziedzictwo kulturowe Jagiellonów na przykładzie szlaku Via Jagiellonica, [w:] Mosty Nadzieji, L. Korporowicz, P. Plichta (red.), Monografia, Biblioteka Jagiellońska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2016, s. 143–152.

 35. Rola szlaków tematycznych w ożywianiu przestrzeni turystyki kulturowej, [w:] Ożywianie przestrzeni turystycznej, D. Orłowski (red.), Monografia WSTiJO w Warszawie, Warszawa 2017, s. 15–33.

 36. Nowe formy i techniki popularyzacji wiedzy krajoznawczej w przewodnictwie turystycznym i pilotażu wycieczek, [w:] Współczesne oblicze krajoznawstwa, A. Stasiak, J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.), Wyd. PTTK Kraj, Warszawa 2016, s. 216–228.

 37. Obiekty, miejsca i wydarzenia związane z prawem, jako atrakcje turystyczne, [w:] Prawne aspekty podróży i turystyki – historia i współczesność. Prace poświęcone pamięci Janusza Sondla, P. Cybula (red.), Wydawnictwo UJ, Kraków 2017.

 38. Turystyka kosmiczna. Historia i przyszłość oraz jej miejsce w systemie turystyki kulturowej, współautor P. Różycki, [w:] Antropologia turystyki. Wydawnictwo Jubileuszowe z okazji 40-lecia Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie, S. Owsianowska, R. Winiarski (red. nauk.), Seria Monografie nr 35, Wydawnictwo AWF, Kraków 2017, s. 171–189.

 39. Ocena atrakcyjności Camp Nou Experience w Barcelonie, [w:] Inspiracje sportem w turystyce kulturowej, M. Kazimierczak (red.), AWF Poznań 2016, s. 179–191.

 40. Frekwencja w polskich atrakcjach turystycznych. Problemy oceny liczby odwiedzających, [w:] „Ekonomiczne Problemy Turystyki”, nr 3 (35), 2016, s. 25–35, DOI:10.18276/ept.2016.3.33-02.

 41. To be human is to be a tourist. Obituary of the late Dr. Krzysztof Przecławski, autorzy: A. R. Szromek, W. Alejziak, Z. Kruczek DOI:10.13140/RG.2.1.3358.9360; http://www.polyu.edu.hk/htm/iast/.

 42. Szkice o wartości dziedzictwa produkowanego dla turystyki. Studium na przykładzie amerykańskich przydrożnych atrakcji turystycznych, [w:] „Turystyka Kulturowa”, nr 3/2016.

 43. Post-industrial Tourism as an Opportunity for Revitalising the Environment of the Former Oil Basin in the Polish Carpathian Mountains, [w:] „Polish Journal of Environmental Studies”, Vol. 25, No. 2(2016), s. 895–902, DOI:10.15244/pjoes/61241.

 44. Dynamic development of cruise tourism. Princess Cruises celebrated the 50th anniversary, [w:] „Current Isuss of Tourism Research”, Vol. 5/2015, No.1., STS Science Centre – EEDA, London, s. 42–45.

 45. Wykorzystanie wód geotermalnych w Polsce w celach celów rekreacyjnych i uzdrowiskowy. Studium przypadku Białka Tatrzańska, [w:] Wybrane aspekty zarzadzania zakładem uzdrowiskowym, A. R. Szromek (red.), Monografia nr 25, Proksenia, Kraków 2016, s. 157–173.

 46. Problemy uznawania efektów kształcenia uzyskanych w systemach pozaformalnych na turystycznych kierunkach kształcenia, [w:] Uniwersytet w perspektywie kształcenia przez całe życie, K. Jędralska, J. Bernais (red. nauk.), Wydawnictwo Uniwersytety Ekonomicznego, Katowice 201,. s. 257–264.

 47. Problemy pomiaru i szacowania frekwencji w polskich atrakcjach turystycznych, [w:] Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, „Studia i prace”, t. 16, Z. Młynarczyk, A. Zajadacz (red.), Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań 2016, s. 85–102.

 48. Analysis of Visitor Attendence at Polish Tourism Attractions. Analiza frekwencji w polskich atrakcjach turystycznych, „Tourism” 2015 25/1, s. 31–40.

 49. Sektorowa Rama Kwalifikacji w turystyce i jej znaczenie dla kształtowania jakości systemu kadr turystycznych, [w:] Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, A. Rapacz (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 379, Wrocław 2015, s. 396–404.

 50. Dynamic Development of Tourism Cruse. Princess Cruises Celebrated the 50th Anniversary, „Current Isuss of Tourism Research”, Vol. 2/2015, STS Science Centre – EEDA, London, s. 42–45.

 51. Co kraj to obyczaj – znaczenie różnic kulturowych w turystyce międzynarodowej, współautor Veronika Ulanowska, „Turystyka Kulturowa” nr 1/2015 (styczeń 2015), s. 45–62.

 52. Problemy uznawania efektów kształcenia uzyskanych w systemach pozaformalnych na turystycznych kierunkach kształcenia, [w:] Uniwersytet w perspektywie kształcenia przez całe życie, K. Jędralska, J. Bernais (red. nauk.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2015, s. 257–264.

 53. Kontrowersje wokół turystyki seksualnej, współautor M. Banaszkiewicz, [w:] Turystyka kontrowersyjna na współczesnym rynku podróży – formy, uwarunkowania, skutki, G. Godlewski, M. Zalech (red.), AWF Warszawa, Biała Podlaska 2015.

 54. Ocena jakości muzeum jako produktu turystycznego. Studium na podstawie badań w wybranych muzeach Krakowa, [w:] Funkcje muzeum współcześnie. Wyzwania i interpretacja oferty muzealnej, J. Hochleitner, W. Połom-Jakubowicz (red.), Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork 2015, s. 117–132.

 55. Tourist Guidance in Poland after Deregulation. New Challenges and Opportunities for Young, „Economic Review of Tourism”, Vol. 47/2014, No. 2, s. 99–107.

 56. Badania ruchu turystycznego w uzdrowiskach Ziemi Kłodzkiej, współautor A. Nowak, [w:] Rola uzdrowisk i przedsiębiorstw uzdrowiskowych w turystyce i w lecznictwie uzdrowiskowym, A. R. Szromek (red.), Monografia nr 20, Proksenia, Kraków 2014, s. 95–108.

 57. Methods and Tools for researching Tourist Attractions, [w:] Tourism, Hotel and Spa in the Field of Scientific Research and Practice, Silesian University of Opava, Karvina 2014, s. 193–204.

 58. Quo Vadis Cicerone – dokąd zmierza przewodnictwo turystyczne i pilotaż wycieczek?, [w:] Pilotaż i przewodnictwo turystyczne po deregulacji, Z. Kruczek (red.), Monografia nr 19, Proksenia, Kraków 2014, s. 33–42.

 59. Szlaki kulturowe a turystyka edukacyjna. Rola samorządu w zarzadzaniu regionalnymi szlakami turystycznymi, [w:] Gospodarka turystyczna w regionie. Rynek turystyczny – współczesne trendy, problemy i perspektywy jego rozwoju, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 304, Wrocław 2013, s. 128-137.

 60. Miasto jako podmiot promocji. Ocena działań promocyjnych Krakowa jako destynacji turystycznej, współautor B. Walas, Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 119, Katowice 2013.

 61. New Trends in Tourism at ITB, Current Isuss of Tourism Research, Vol. 3/2013, No. 1., STS Scuience Centre – EEDA, London, p. 37–40.

 62. The role of tourist guides and tour leaders in the shaping of the quality of regional tourist products, [in:] Tourism Role in the Regional Economy. Regional Tourism Product – Theory and Practice. Vol. IV, J. Wyrzykowski, J. Marak (ed.), University of Business, Wrocław 2013, p. 47-56.

 63. Skansen archeologiczny „Karpacka Troja” – kreacja nowej atrakcji turystycznej i ocena jej jakości, [w:] Kultura i turystyka – miejsce spotkań, B. Krakowiak, A. Stasiak, B. Włodarczyk (red.), ROTWŁ i Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013, s. 207–224.

 64. Parki rozrywki na świecie i w Polsce. Geneza, rozwój i globalizacja, [w:] Współczesne uwarunkowania rozwoju i problemy turystyki, R. Pawlusiński (red.), Instytut Geografii Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2013, s. 285–294.

 65. Szlaki kulturowe a turystyka edukacyjna. Rola samorządu w zarzadzaniu regionalnymi szlakami turystycznymi, [w:] Gospodarka turystyczna w regionie. Rynek turystyczny – współczesne trendy, problemy i perspektywy jego rozwoju, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 304, Wrocław 2013, s. 128–137.

 66. Problemy rozwoju turystyki w Bhutanie, [w:] Збалансований розвиток туристичних регіонів: національний і світовий досвід, Lwowski Instytut Ekonomii i Turystyki, Lwów 2013, s. 73-78.

 67. Założenia do projektu nowego systemu kształcenia i certyfikacji pilotów wycieczek, [w:] Problematyka deregulacji zawodu pilota wycieczek i przewodnika turystycznego, Z. Kruczek (red.), Monografia 17, Proksenia, Kraków 2013, s. 53-60.

 68. The role of tourist guides and tour leaders in the shaping of the quality of regional tourist products, [w:] Tourism Role in the Regional Economy. Regional Tourism Product – Theory and Practice, Vol. IV, J. Wyrzykowski, J. Marak (ed.), University of Business, Wrocław 2013, s. 47-56.

 69. Wykorzystanie metody Mystery Shopping w ocenie jakości atrakcji turystycznych. Case study – muzea miasta Krakowa, [w:] Jakość życia w kulturowych przestrzeniach podróżowania, M. Kazimierczak (red.), Monografie AWF nr 419, s. 179-190, AWF Poznań 2012.

 70. Źródła teorii ewolucji obszaru turystycznego. Biogram naukowy Richarda W. Butlera oraz charakterystyka jego wkładu w rozwój badań nad turystyką, [w:] Folia Turistica 25, (opr. Z. Kruczek i A. Szromek), AWF Kraków, s. 66–70.

 71. Wykorzystanie modelu R. W. Butlera w interpretacji rozwoju atrakcji turystycznej na przykładzie Kopalni Soli w Wieliczce, [w:] Folia Turistica 25, (współautor A. Szromek), AWF Kraków, s. 274–290.

 72. Current Trends in The Development of Tourist Attractions, [w:] Aktualni Trendy Lazenstvi, Hotelnictvi a Turismu, Opava 2012, ISBN 978-80-7248-771-4.

 73. Atrakcyjność turystyczna uzdrowisk karpackich, [w:] Uzdrowiska i ich funkcja turystyczno-lecznicza, A. Szromek (red.), Monografia 14, Proksenia, Kraków 2012, s. 59-72, ISBN 978-83-60789-41-4.

 74. Tourism in the Antarctic Region. The Dilemmma of Development and Enviroment Protection, [w:] Current Issues of Tourism Research, Vol. 1, STS Science Centre, London 2011, s. 19-25, ISSN 2048-7878.

 75. Using R. W. Butler’s Model to Interpret the Development of Tourist Attractions, Based on the Example of the Salt Mine in Wieliczka, współautor A. Szromek, Folia Turistica nr 25, s. 249-264.

 76. Parki tematyczne jako flagowe atrakcje turystyczne. Rozwój i globalizacja, [w:] Turystyka kulturowa (www.turystykakulturowa.org), nr 3/2012 (marzec 2012), s. 29-40, ISSN 1689-4642.

 77. Formy specjalizowania się przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, [w:] Specjalizacja i profesjonalizacja we współczesnym pilotażu i przewodnictwie, Z. Kruczek (red.), Proksenia, Kraków 2012, s. 11-18, ISBN 978-83-60789-39-1.

 78. Uwarunkowania metodyczne i organizacyjne pracy przewodników turystycznych i pilotów wycieczek z niepełnosprawnymi turystami, [w:] Specjalizacja i profesjonalizacja we współczesnym pilotażu i przewodnictwie, Z. Kruczek (red.), Proksenia, Kraków 2012, s. 115-128, ISBN 978-83-60789-39-1.

 79. Czynniki kształtujące przestrzeń turystyczną w krajach Azji Południowej i Południowo-Wschodniej, [w:] Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa 2011, s. 397–404.

 80. Methodological and organizational conditionings in the work of tourist guides and tour leaders travelling with disabled tourists, [w:] Tourism role in the regional economy, Vol. III, Social, Health-Related, Economic and Spatial Conditions of Disabled People`s Tourism Development, J. Wyrzykowski and J. Marak (Eds.), University of Business in Wrocław, 2011.

 81. Amusement Parks as Flagship Tourist Attractions. Development and Globalization, [w:] Economic Review of Tourism. Faculty of Economics, Matej Bela Univeristy, nr 3/2011, s. 156–163, ISSN 0139-8660.

 82. Egzotyczna turystyka kulturowa (trendy, organizatorzy, uczestnicy), [w:] Turystyka kulturowa (www.turystykakulturowa.org), nr 2/2011 (luty 2011).

 83. Metody oceny atrakcji turystycznych i możliwości ich wykorzystania w tworzeniu produktów turystycznych, [w:] Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, A. Rapacz (red. nauk.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 157, Wrocław 2011, s. 768-778.

 84. Nowatorskie formy promocji atrakcji i obszarów turystycznych, [w:] Konsument na rynku turystycznym. Informacja turystyczna w Europie, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 2011, s. 77-86, ISBN 978-83-60953-51-8.

 85. Oczekiwania turystów a kwalifikacje pilotów egzotycznych podróży, [w:] Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni na styku kultur, monografia nr 8, Proksenia, Kraków 2011.

 86. Rola pilotów wycieczek w krajoznawczej edukacji społeczeństwa, [w:] Autokreacja poprzez Turystykę, M. Leniartek (red.), Edukacja, Wyższa Szkoła Zarzadzania we Wrocławiu, 2010, s. 81-92.

 87. Between Attraction and Tourist Trap. Cultural Tourism Dilemmas in the 21st Century, [w:] Economic Review of Tourism, Vol. 43, No. 3, 2010.

 88. Analiza rynku organizatorów i uczestników współczesnych egzotycznych podróży, [w:] Współczesne podróże kulturowe, Monografia nr 400, AWF Poznań, M. Kazimierczak (red.), Poznań 2010.

 89. Ocena atrakcyjności turystycznej Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, współautor P. Litwicka, [w:] Turystyka kulturowa a regiony turystyczne Polski, red. D. Orłowski, E. Puchnarewicz, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Warszawa 2010.

 90. Wykorzystanie cyklu Butlera do interpretacji rozwoju uzdrowisk na przykładzie Żegiestowa-Zdroju, [w:] Uzdrowiska i ich znaczenie w gospodarce turystycznej, A. Szromek (red.), Monografia nr 5, Proksenia, Kraków 2010.

 91. Ewolucja motywów uczestnictwa w kursach na pilotów wycieczek, [w:] Etyka przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, Z. Kruczek (red.), Monografia nr 4, Proksenia, Kraków 2010.

 92. Promocja regionów i produktów turystyki kulturowej. Wskazówki praktyczne, kampania „Epicentrum kultury” Muzeum Narodowego w Krakowie, [w:] Wykorzystanie potencjału dziedzictwa przemysłowego dla promocji turystycznej gmin i regionów, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice-Zabrze 2009.

 93. Region turystyczny jako przedmiot edukacji, Folia Turistica nr 21 „Regiony turystyczne”, AWF, Kraków 2009.

 94. Terra incognito dla turystycznych eksploracji. Przestrzeń eksploracji turystycznej jako miejsce ekstremalnych podróży i ekscytacji, [w:] Terra incognita w turystyce, M. Leniartek (red. nauk.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, Wrocław 2009.

 95. Zabytki architektury i muzea jako atrakcje turystyczne, [w:] Sztuka i podróżowanie. Studia teoretyczne i historyczno-artystyczne, P. Krasny i D. Ziarkowski (red.), Monografia nr 3, Proksenia, Kraków 2009, s. 39-53.

 96. Nowoczesne postrzeganie promocji kulturowych produktów turystycznych (współautor B. Walas), [w:] Kultura i turystyka, wspólnie zyskać, A. Stasiak (red.), Wydawnictwo WSTiH, Łódź 2009, s. 335–360.

 97. Uwarunkowania usług pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, [w:] Rola turystyki w gospodarce regionu, J. Marak, J. Wyrzykowski (red.), Monografie, WSH, Wrocław 2009, s. 83-90.

 98. Między atrakcją a pułapką turystyczną. Dylematy turystyki kulturowej XXI w., [w:] Kultura i turystyka, razem ale jak, A. Stasiak (red.), Wydawnictwo WSTiH, Łódź 2009, s. 71–80.

 99. Enoturystyka w Polsce i na świecie, [w:] Współczesne formy turystyki kulturowej, K. Buczkowska i A. M. von Rohrscheidt (red.). Monografia nr 391, AWF Poznań 2009, s. 333-345.

 100. Nowa turystyka i nowi turyści. Wyzwania XXI w. dla pilotów i przewodników. Trendy i tenedecje w turystyce XXI w., [w:] Jakość usług w pilotażu i przewodnictwie. Materiały z IV Forum Pilotażu i Przewodnictwa, Proksenia, Kraków 2009, s. 7-12.

 101. Aktualne trendy w rozwoju turystyki ze szczególnym uwzględnieniem survivalu, [w:] Survival w teorii i praktyce, PWSZ, Biała Podlaska 2009.

 102. Folia Turistica, [w:] Turyzm 2008, nr 18/1, s. 102-105.

 103. Kreowanie nowych produktów turystycznych w projekcie "Turystyka wspólna sprawa" w oparciu o dziedzictwo kulturowe, [w:] Komercjalizm turystyki kulturowej, Wyższa Szkoła Zarządzania we Wrocławiu, Monografie, Wrocław 2008 s. 151-160.

 104. Czynniki determinujące rynek atrakcji turystycznych, [w:] Nowe trendy rozwoju turystyki, red. nauk. Grzegorz Gołembski, Wydawnictwa PWSZ, Sulechów 2008, s. 379-386.

 105. Tourism in Europe and European Union. Structure, trends and prediction of development, Economic Review of Tourism, Faculty of Economics Matej Bela University, Banska Bystrica, nr 3/2008.

 106. Czynniki determinujące rynek pracy pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, [w:]  Kadry w gospodarce turystycznej?, Zeszyty Naukowe nr 496, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 19, A. Panasiuk (red. nauk.), Uniwersytet Szczeciński, 2008, s. 57-70.

 107. Współczesne tendencje i trendy w turystyce, [w:] Turystyka w rozwoju obszarów górskich w polsko-ukraińskiej strefie Karpat, Prace Naukowo-Dydaktyczne PWSZ w Krośnie nr 29, Krosno 2008, s. 13-20.

 108. Z dziejów polskich uzdrowisk. From the history of polish spas. Aus der Gesichte den polnischen Kurort, [w:] Wielka księga polskich uzdrowisk, Wyd. Mirex, Bydgoszcz 2008, s. 15-20.

 109. Aktualne trendy i kierunki rozwoju turystyki w krajach UE, [w:] Pilotaż i przewodnictwo w krajach Unii Europejskiej. Materiały z III Forum Pilotażu i Przewodnictwa, Proksenia, Kraków 2007, s. 7-10.

 110. Organizacja przewodnictwa w parkach narodowych na przykładzie Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz innych parków w Polsce i na Świecie. Konferencja AWF - TPN, współautor K. Kulesza, Zakopane 2007, s. 171-180.

 111. Kształcenie i doskonalenie kadr dla turystyki. VI Forum Turystyki, współautor J. Raciborski, Polska Izba Turystyki, Warszawa 2007.

 112. Próba paralelizacji podziałów Europy na regiony turystyczne, [w:] Turystyka jako czynnik społeczno-gospodarczego rozwoju regionów europejskich, Europejska Szkoła Hotelarstwa, Turystyki i Przedsiębiorczości, Sopot 2007, s. 101-110.

 113. Rynek pracy pilotów i przewodników turystycznych, [w:] Przewodnictwo turystyczne i pilotaż wycieczek w Polsce. 1 Międzynarodowy Sejmik Przewodnicki, Sopot 2007, s. 51-69.

 114. Współczesne trendy i tendencje w turystyce, [w:] Rozwój obszarów górskich w polsko-ukraińskiej strefie Karpat. Konferencja Międzynarodowa, Krosno 18.10.2007 r.

 115. Przyrodnicze i kulturowe osobliwości Małopolski jako atrakcje dla turystyki krajoznawczej, (materiały + prezentacja w druku), Konferencja MCDN, Kraków 04.12.2007 r.

 116. Dorobek Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie w zakresie geografii turyzmu, [w:] W. Kurek, M. Mika (red.), Studia nad turystyką. Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze. Geograficzne, społeczne i ekonomiczne aspekty turystyki, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2007, s. 119-126.

 117. Atraktivity cestovneho ruchu ako predmet interdisciplinárneho výskumu, Materiały z międzynarodowej konferencji - "Cestovný ruch ako interdisciplinárny jav a jeho výskum", Acta Oeconomica No. 19, Uniwersytet im. M. Beli, Bańska Bystrzyca, maj 2006, s. 115-123.

 118. Szlaki tematyczne w gospodarce turystycznej regionu, [w:] Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo - samorząd - współpraca, Monografie, Akademia Ekonomiczna w Jeleniej Górze i WSZGRiT w Kielcach, 2006, s. 360-365.

 119. Przewodnicy i piloci w gospodarce turystycznej. Główne problemy środowiska i zawodu, [w:] Gospodarka turystyczna a grupy interesu, praca zbiorowa pod red. S. Wodejko, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006, s. 177-186.

 120. Promotion of Tourist Attractions using the example of the Salt Mine Wieliczka, [w:] Socio-economic Aspects of Tourism and Recreation, Edited by A. Dąbrowski and R. Rowiński, University of Physical Education, Warsaw 2007.

 121. Promocja atrakcji turystycznej na przykładzie Kopalni Soli w Wieliczce, Międzynarodowa Konferencja AWF Warszawa "Strategia rozwoju turystyki w Polsce na lata 2007-2013, założenia teoretyczne jako inspiracja dla praktyki", AWF, Warszawa 2006 s. 131-135.

 122. Aspekty kulturowe i edukacyjne turystyki, [w:] Turystyka wzbogaca. Konferencja Ogólnopolskie Obchody Światowego Dnia Turystyki, Regionalna Organizacja Turystyczna, Kielce 2006, s. 29-36.

 123. Szlaki turystyczne jako specyficzny produkt turystyczny, [w:] Droga szlaku lokalnego do produktu turystycznego. Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków 2006.

 124. Methods for Studying Tourist Attractions, [w:] Tourism in Scientific Research, Edited by R. Winiarski and W. Alejziak. Academy of Physical Education  in Krakow, University of Information Technology and Managemenet in Rzeszów, Kraków-Rzeszów 2005.

 125. Metody badań atrakcji turystycznych, [w:] Turystyka w badaniach naukowych, red. R. Winiarski, W. Alejziak, AWF Kraków i WZIiZ w Rzeszowie, Kraków-Rzeszów 2005.

 126. Tourism and European integration. Spatial structure, trends and predication development, [w:] Turystyka wobec integracji europejskiej i globalizacji, Rzeszów 2005.

 127. Szlaki przemysłowe produktem turystyki specjalistyczne, [w:] Zabytki transportu - potencjał kulturowy i turystyczny, Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji, Nr 74/125, Kraków 2005.

 128. Przewodnictwo i pilotaż w Polsce, Główne problemy środowiska i zawodu, [w:] Pilotaż i przewodnictwo - nowe wyzwania. Materiały z II Forum Pilotażu i Przewodnictwa, Polska Federacja Pilotażu i Przewodnictwa - Proksenia, Kraków 2005.

 129. Atrakcje turystyczne Ziemi Krakowskiej, [w:] Edukacja regionalna - Ziemia Krakowska, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Kraków 2005, s. 35-66.

 130. Metody oceny atrakcji turystycznych. Przegląd metod i wybranych badań, Materiały z konferencji "Teoria i praktyka w turystyce", Zeszyty Naukowe WSG w Bydgoszczy - seria "Turystyka i rekreacja" nr 2, Bydgoszcz 2005, s. 75-88.

 131. Kreowanie atrakcji turystycznych na bazie dziedzictwa przemysłowego w regionie małopolskim, [w:] Bogactwo dziedzictwa przemysłowego jako wyzwanie i atrakcyjny produkt dla turystyki i rekreacji, Konferencja Międzynarodowa w Zabrzu 2005, s. 141-152.

 132. Współczesne tendencje w kreowaniu atrakcji turystycznych, [w:] Współczesne tendencje w turystyce i rekreacji, J. Wyrzykowski, K. Klementowski (red.), AWF, Wrocław 2004.

 133. Promocja  regionu turystycznego (Cele, środki i organizacja promocji), współautor B. Walas, Folia Turistica nr 15, Kraków 2004, s. 49-68.

 134. Dziedzictwo kulturowe Nowej Huty jako atrakcja turystyczna, [w:] Turystyka w Polsce w warunkach integracji europejskiej i globalizacji rynku światowego, Monografie AWF w Katowicach, Katowice 2003, s. 325-340.

 135. Regiony turystyczne polski, problemy ich delimitacji i funkcjonowania, Problemy Turystyki i Hotelarstwa, z. 4 (8), Akademia Morska, Gdynia 2003.

 136. Małopolski Szlak Architektury Drewnianej. Idea, kreacja, produkt turystyczny, Problemy Turystyki i Hotelarstwa, z. 3 (7), Akademia Morska, Gdynia 2003, s. 82-88.

 137. Losy zawodowe magistrów turystyki - absolwentów AWF w Krakowie, Folia Turistica nr 14,  Kraków 2003, s. 43-56.

 138. Analiza rynku kształcenia kadr dla turystyki w Polsce, wydanie specjalne "Wiadomości Turystyczne", Eurosystem 2003.

 139. Turystyka w Magurskim Parku Narodowym, [w:] Użytkowanie turystyczne Parków Narodowych, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Ojców 2002, s. 281-292.

 140. Turystyka w parkach narodowych Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, [w:] Użytkowanie turystyczne Parków Narodowych, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Ojców 2002, s. 469-484.

 141. Atrakcje turystyczne polskiego Podtatrza- metody oceny ich odbioru - interpretacja, referat na konferencję, [w:] Aktualny stan i zadania przewodnictwa górskiego w Polsce, Sucha Beskidzka 15-17 marca 2002 r., Folia Turistica nr 13.

 142. Działalność naukowa i dydaktyczna Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie w zakresie turystyki w latach 1986-2000, materiały pokonferencyjne z jubileuszowej konferencji "Cele i treści akademickiego kształcenia w dziedzinie turystyki i rekreacji", Kraków - Sucha Beskidzka 2000, Zeszyt Naukowy nr 81, AWF Kraków 2001.

 143. Turystyka w parkach narodowych. (Zachować w niezmienionym stanie), Czasopismo Ekoprofit, Katowice, sierpień 2001.

 144. Analiza zatrudnienia i kwalifikacji kadry turystycznej w Krakowie, Folia Turistica nr 10, Kraków 2001.

 145. Struktura przestrzenna kształcenia kadry turystycznej w Polsce a potencjał turystyczny kraju, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej nr 2 (20), Warszawa 2000.

 146. Losy zawodowe pilotów wycieczek zagranicznych, Folia Turistica nr 9, Kraków 2000.

 147. Związki turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa, [w:] Turystyka aktywna - turystyka kwalifikowana, zbiór materiałów pokonferencyjnych pod red. T. Łobożewicza i R. Koguta, Druktur, Warszawa 1999.

 148. Związki krajoznawstwa z kulturą (ze szczególnym uwzględnieniem turystyki), materiały pokonferencyjne, WSE, Warszawa 1999.

 149. Problematyka kształtowanie jakości kadry turystycznej (np. regionu krakowskiego), referat wygłoszony na konferencji WTO, Instytut Turystyki, Kraków 1998.

 150. Jakość w kształceniu kadr turystycznych (wnioski z konferencji WTO w Krakowie), [w:] Zeszyty Naukowe AWF nr 78, Kraków "Jakość w turystyce - jakość kształcenia kadr dla turystyki. Materiały z konferencji w Suchej Beskidzkiej. AWF Kraków - Sucha Beskidzka 1998.

 151. Kształcenie dla turystyki w regionie małopolskim, Folia Turistica nr 8, 1998.

 152. Kształtowanie się turystycznego rynku pracy, Materiały z konferencji w Suchej Beskidzkiej, Zeszyt Naukowy AWF nr 75, Kraków 1998.

 153. Atrakcje turystyczne jako element jakości produktu turystycznego, [w:] Rozwój jakości usług w turystyce, Centrum Edukacji Kadr Turystycznych w Krakowie, Kraków 1997.

 154. Edukacja kadr dla turystyki w krajach Europy Wschodniej, 1994, [w:] Turystyka jako czynnik edukacji i rozwoju społeczno-gospodarczego, Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej, red. S. Bosiacki, Poznań 1995.

 155. Problematyka drożności w modelu kształceniu kadr dla potrzeb turystyki i hotelarstwa w Polsce, współautor E. Lęcznarowicz, [w:] Kształcenie kadr turystycznych na poziomie wyższym a potrzeby rynku turystycznego, UKFiT i CEKT, materiały z konferencji 28-29.10.1996 r., Kraków 1996.

 156. Dostępność obiektów krajoznawczych i bazy hotelowej dla turystów niepełnosprawnych w Krakowie, materiały z międzynarodowego seminarium "Postęp w turystyce na rzecz osób o specjalnych potrzebach", 10-13 listopada 1994 r., Kraków 1994.

 157. Tendencje rozwoju gospodarki turystycznej w Polsce i na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki ludzi o specjalnych potrzebach, współautor T. Burzyński, materiały z międzynarodowego seminarium "Postęp w turystyce na rzecz osób o specjalnych potrzebach". 10-13 listopada 1994 r., Kraków 1994.

 158. Strategia rozwoju Krynicy przez turystykę, współautor M. Paszucha, Problemy Turystyki nr 4/1994.

 159. Analiza kwalifikacji kadr nowych biur turystycznych, współautor H. Borne-Falencik, Problemy Turystyki nr 1/94.

 160. Dostępność bazy hotelowej i obiektów krajoznawczych w Krakowie dla turystów niepełnosprawnych, Folia Turistica nr 5, 1994.

 161. Higher education of tourism in Westeuropen Countries (models, modifications, trends), Problemy Turystyki, Instytut Turystyki, Warszawa 1993.

 162. Reformowanie studiów turystycznych w AWF w Krakowie, Folia Turistica nr 4, 1993, s. 117-132.

 163. Bariery kadrowe gospodarki turystycznej w Polsce, Problemy Turystyki nr 1 (55), Instytut Turystyki, Warszawa 1992.

 164. Rynek turystyczny Stanów Zjednoczonych Ameryki Pn., współautor M. Ofiarski, Problemy Turystyki nr 4, 1992.

 165. Opinie absolwentów o programach studiów turystycznych w AWF, Folia Turistica nr 2,  Kraków 1992, s. 89-104.

 166. Współczesne formy pracy krajoznawczej, współautor T. Jarowiecka, referat na IV Kongres krajoznawstwa w Opolu, Ziemia 1990.

 167. Kadra kwalifikowana turystyki górskiej, Rocznik CPBP 08.06 nr 2, Instytut Turystyki, Warszawa 1990.

 168. Wzory zagraniczne edukacji kadry turystycznej w szkołach wyższych, [w:] Kadry w turystyce, zeszyt CPBP - 08.06 - VI grupa, T. III, AWF Kraków - Instytut Turystyki, Kraków 1990.

 169. X Lat Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie, Wierchy, r. 55, 1990.

 170. Problematyka prac magisterskich na Wydziale Turystyki i Rekreacji AWF Kraków, współautor S. Sacha, [w:] Problematyka turystyczna w pracach magisterskich i dyplomowych na studiach dziennych, zaocznych i podyplomowych, Instytut Turystyki, Warszawa 1989.

 171. Postawy studentów do turystyki kwalifikowanej, [w:] Społeczno-pedagogiczne Problemy Turystyki, Instytut Turystyki, Warszawa 1990.

 172. A model of the faculty of tourism graduate (Academy Of Physical Education) against the background of other tourism faculties, [w:] The model of training staff for tourism industry, Cracow, AWF - TNOIK, 1989.

 173. Turystyka zagraniczna Stanów Zjednoczonych A.P. w latach osiemdziesiątych, współautor K. Kraskiewicz, Biuletyn Informacyjny Instytutu Turystyki nr 1, 1988.

 174. Kształcenie kadr dla turystyki, [w:] Kształcenie kadr dla kultury fizycznej, Zeszyty Naukowe nr 58, AWF, Kraków 1988, s. 263-267.

 175. Działalność Instytutu Organizacji i Obsługi Ruchu Turystycznego, [w:] 10 lat Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF Kraków, Wyd. Monograficzne nr 27, AWF, Kraków 1986. s. 59-70.

 176. Kształcenie kadr dla turystyki w USA na przykładzie The George Washington University, Instytut Turystyki, Konferencja w Jachrance, 1987.

 177. Le programme de l`education des cadres pour le tourisme, Referat na Międzynarodowe seminarium Uniwersytetu Łódzkiego, 1987, opublikowany w Turyzm nr 7 (1990).

 178. Rola Oddziału Krakowskiego PTTK w edukacji kadry turystycznej, współautor A. Pietrukowicz, referat na sesję jubileuszową z okazji 35-lecia Oddziału, 1986.

 179. Educating and perfecting of a tourism personnel in Poland, artykuł na VII World Congress of Tourism Educating, Toronto 1986, s. 1-22.

 180. Zasoby kadrowe organizacji turystycznych, [w:] Zeszyt Naukowy nr 39, AWF, Kraków 1985, s. 93-103.

 181. Postawy i deklarowane preferencje turystyczne w świetle badań populacji osób dorosłych, współautor E. Langie, [w:] Turystyka socjalna w aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, Monografie nr 222, AWF, Poznań 1985, s. 27-42.

 182. Zasady kształtowania postaw społecznie pożądanych w imprezach turystycznych, współautorstwo, Rynek Turystyczny nr 2\6, GKT, Warszawa 1985, s. 49-60.

 183. Problemy organizacji i programowania wypoczynku urlopowego w zakładach pracy, współautor B. Walas, referat na IV Sympozjum GKT, Wypoczynek urlopowy, Cedzyna, październik 1985, s. 1-9.

 184. Warunki i możliwości a efekty pracy społecznej w organizacjach turystycznych, referat wprowadzający na konferencję "Aktywizacja ruchu społecznego w turystyce", 27-29.04.1985 r., współautor W. Marczyk, GKT, Warszawa 1985.

 185. Wpływ aktywności turystycznej na kształtowanie się popytu i podaży w regionie krakowskim, współautor A. Pietrukowicz, [w:] Rynek turystyczny, funkcjonowanie i tendencje, TWWP, Kraków 1985.

 186. Treści krajoznawcze w kształceniu specjalistów z zakresu turystyki w AWF Kraków, Konferencja metodyczna GKT, Instytut Turystyki w Jabłonnej, Warszawa 1985, s. 56-69.

 187. Miejsce krajoznawstwa w kształceniu kadry turystycznej, Referat na konferencji, UM, Poznań 1985, s. 1-14.

 188. Społeczne funkcje turystyki kwalifikowanej, [w:] Rola i zadania rekreacji we współczesnym społeczeństwie, Zeszyt Naukowy AWF nr 35, Kraków 1983, s. 139-147.

 189. Problemy racjonalizacji wykorzystania kadry turystycznej, [w:] Turystyka w okresie reformy gospodarczej, Zeszyt Naukowy nr 32, AWF Kraków 1983, s. 127-136.

 190. Uwagi o kształceniu kadr na potrzeby turystyki, [w:] Wypoczynek urlopowy. Stan i perspektywy, Instytut Turystyki, Warszawa 1983, s. 195-196.

 191. Próba paralelizacji regionalizacji turystycznych Polski, [w:] Problemy regionalizacji turystycznej, Monografie nr 201, AWF, Poznań 1982, s. 185-201.

 192. Zasady programowania wyjazdów turystycznych w kontekście optymalizacji ich wartości poznawczych i zdrowotnych. 1981. W: Treści programowe turystyki. Zeszyty Naukowe AWF nr 27, Kraków, 182-189.

 193. Rola krajoznawstwa i turystyki w zaspokajaniu potrzeb czasu wolnego i integracji w rodzinie. 1980. Materiały z seminarium "Rekreacja rodzina w osiedli" WSM i AWF, Kraków, 50-53.

 194. Rola kadry w podnoszeniu jakości turystyki, [w:] Treści programowe turystyki, Zeszyty Naukowe nr 27, AWF, Kraków 1981, s. 35-39.

 195. Infiltracja krajoznawstwa do różnych form ruchu turystycznego, [w:] Treści programowe turystyki, Zeszyty Naukowe nr 27, AWF, Kraków 1981, s. 255-260.

 196. Organizacja turystyki w regionie spiskim w kontekście wykorzystania zabytkowych układów wiejskich, współautor J. Gajewski, [w:] Turystyka w terenach wiejskich woj. nowosądeckiego, Zeszyty Naukowe nr 20, AWF, Kraków 1980, s. 157-169.

 197. Przygotowanie kadr dla potrzeb turystyki, [w:] Turystyka i rekreacja w Krakowie, Zeszyty Naukowe nr 25, AWF, Kraków 1980, s. 121-128.

 198. Tradycje i dorobek krajoznawstwa akademickiego na tle ewolucji krajoznawstwa w Polsce, [w:] Zainteresowania krajoznawcze młodzieży akademickiej. Materiały do dyskusji przed Kongresem Krajoznawczym, Oddział Akademicki PTTK i AWF, Kraków 1980, s. 9-18.

 199. Studenckie wydawnictwa krajoznawcze, współautor J. Dutkiewicz, [w:] Zainteresowania krajoznawcze młodzieży akademickiej, Oddział Akademicki PTTK i AWF, Kraków 1980, s. 59-68.

 200. Przekształcenia studiów turystycznych w Polsce na tle światowych tendencji, Problemy Turystyki nr 2/1992 (w druku).

 201. Motywy, preferencje i aspiracje turystów, [w:] Problemy rozwoju turystyki w województwie nowosądeckim, Zeszyty Naukowe nr 18, AWF, Kraków 1979, s. 102-128.

 202. Walory rekreacyjne gór w ocenie turystów, Rocznik Naukowy nr XVI, AWF, Kraków 1979.

 203. Przemiany funkcji turystycznych polskiego Spisza, współautor J. Dębski, Zeszyty Naukowe AWF nr 18, Kraków 1979, s. 221-239.

 204. Rola nauki w tworzeniu podstaw metodyki krajoznawstwa, Sesja "Naukowcy krajoznawstwu". Materiały do dyskusji przed Kongresem Krajoznawstwa, Zakład Wydawniczo-Propagandowy PTTK, Warszawa 1979, s. 56-59.

 205. Krajoznawstwo a turystyka kwalifikowana, [w:] Krajoznawstwo w turystyce kwalifikowanej i imprezach masowych. Materiały do dyskusji przed Kongresem Krajoznawczym, Zakład Wydawniczo-Propagandowy PTTK, Warszawa 1979, s. 18-34.

 206. Problemy organizacyjno-programowe wypoczynku w wybranych ośrodkach turystycznych, współautor J. Dutkiewicz, [w:] Działalność kulturalno-rekreacyjna w domach wczasowych, TNOIK, Gdańsk 1979, s. 1-20.

 207. Formy oraz programy kształcenia pilotów i przewodników turystycznych, [w:] Społeczne funkcje czasu wolnego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1979, s. 1-10.

 208. Skuteczność i efektywność przekazu przewodnickiego oraz percepcja walorów krajoznawczych w wybranych grupach turystów, Materiały z sesji naukowej AWF Kraków - PTTK "Rola przewodników turystycznych w krajoznawczej edukacji społeczeństwa", Zakład Wydawniczo - Propagandowy PTTK, Warszawa - Kraków 1978, s. 54-71.

 209. Formy aktywności w turystyce pobytowej, [w:] Społeczne potrzeby i uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w Polsce, Zeszyty Naukowe nr 16, AWF, Kraków 1978, s. 149-156.

 210. Metoda oceny walorów turystycznych dla potrzeb programowania turystyki w górach, [w:] Ocena przydatności środowiska geograficznego dla potrzeb różnych form rekreacji, Monografie AWF nr 116, Poznań 1977, s. 365-376.

 211. Wczasy i lecznictwo uzdrowiskowe w Polańczyku, studium organizacyjno-programowe, [w:] Walory rekreacyjno-uzdrowiskowe terenów górskich woj. krośnieńskiego. Materiały posesyjne, 1977.

 212. Wybrane problemy programowania postaw i zachowań turystów w obszarach górskich, [w:] Turystyka w woj. nowosądeckim. Materiały z konferencji praktyczno-naukowej, Kraków - Nowy Sacz 1977, s. 126-142.

 213. Rozwój turystyki w środowisku studenckim, Materiały z Ogólnopolskiej Sesji "Studenci w 100-leciu turystyki polskiej", ZG ZSP i OA PTTK, Kraków 1976, s. 38-88.

 214. Zarys dziejów turystyki studenckiej w Polsce, [w:] Rola i zadania studenckiego ruchu turystycznego w Polsce. Materiały z Ogólnopolskiej Sesji Naukowej, SZSP-Almatur, AWF Poznań 1976, s. 31-64.

 215. Problemy rozwoju nieuspołecznionej bazy turystycznej, [w:] Funkcje turystyczne wybranych powiatów górskich, Zeszyty Naukowe nr 10, AWF 1975.

 216. Ruch turystyczny w parkach i rezerwatach, Sprawozdania Sekcji Architektury Krajobrazu Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za I-VI/1975, T. XIX/1976, s. 257-258.

 217. Turystyka kwalifikowana we Francji w ramach UCPA, współautor M. Smigiel, "Biuletyn Informacyjny Turystyki" nr 6-7 (15-16), Warszawa 1974.

 218. Rozwój turystyki w środowisku studenckim. 1975, Zeszyty Naukowe Instytutu Turystyki nr 1/1975, Warszawa 1975, s. 112-127.

 219. Funkcje turystyczne obiektów szkolnych, Rocznik Naukowy WSWF nr XI, Kraków 1972, s. 139-156.

 220. Turystyczne aspekty studenckich obozów naukowych, [w:] Społeczno-wychowawcza rola turystyki w środowisku studenckim. Materiały z Ogólnopolskiego sympozjum, WSWF, Kraków 1971.

Artykuły popularnonaukowe

 1. Musimy kształcić praktyków, Wiadomości Turystyczne, Maj 2005, dodatek "Szkoły Wyższe".

 2. Durmitor, "Na Szlaku" nr 2/2005,  z cyklu Nasza Europa - Nasze Góry.

 3. Pilot - wizytówka branży, Wiadomości Turystyczne  nr 2005/98 (20), 16-31 października 2005.

 4. Nowoczesny warsztat krajoznawczy pilota wycieczek, Wiadomości Turystyczne nr 2005/100 16-31 listopada 2005.

 5. Jak zostać pilotem wycieczek, Wiadomości Turystyczne, 16-31 maja 2004, nr 64 (10).

 6. Studiować Turystykę, Wiadomości Turystyczne, 16-31 maja 2004 nr 64 (10).

 7. Alpy Julijskie - Julijce, Na szlaku nr 6 (180), 2004.

 8. Piryn Płanina, Na szlaku nr 10 (184).

 9. Losy zawodowe pilotów wycieczek zagranicznych, Rynek turystyczny, sierpień 1998.

 10. Turystyka w Magurskim Parku Narodowym, Na Szlaku - Czasopismo PTTK nr 4 (154), 2002.

 11. Bridge to a european college education in tourism and hospitality" (Most między europejskimi uczelniami turystycznymi), Relacja z Międzynarodowej konferencji Budapest 12-17.03.1991, Biuletyn Informacyjny PST nr 1/wrzesień 1991.

 12. Stan i uwarunkowania rozwoju turystyki kwalifikowanej w Polsce, współautor J. Gajewski, Turystyka piesza - górska i nizinna, narciarska i kolarska, Główny Komitet Turystyki, Warszawa 1985 - broszura powielona.

 13. Trasy turystyczne: Czechosłowacja - Węgry - Rumunia, współautorstwo i red. całości, Materiały szkoleniowe i informacyjne dla pilotów wycieczek zagranicznych, PP ORBIS Oddział w Krakowie 1984, s. 1-125.

 14. Płaskowyż Świątnicki, Co - gdzie - kiedy?, styczeń-luty, KOIRT, Kraków 1983, s. 60-63.

 15. Na progu Pogórza Karpackiego, Co - gdzie - kiedy?, maj, KOIRT, Kraków 1983, s. 68-71.

 16. Światowy dzień turystyki, Co - gdzie - kiedy?, COIT, Kraków 1983, s. 66-68.

 17. Dolina Mnikowska, Co - gdzie - kiedy?, KOIRT, Kraków 1981, s. 75-78.

 18. Kwalifikowana śmierć Kostki Napierskiego w miejscu zwanym "Na Zbóju", Co - gdzie - kiedy?, luty, KOIRT, Kraków 1981, s. 64-67.

 19. Sympozja krajoznawcze, [w:] Z historii Studenckiego Koła Przewodników Górskich, Zakład Wydawniczo-Propagandowy PTTK, Warszawa - Kraków 1980, s. 57-62.

 20. Góry Fogaraskie, współautor J. Gajewski, WATRA 2, Oddział Akademicki PTTK i SZSP, Kraków 1980, s. 34-48, mapa.

 21. XX lat Oddziału Akademickiego PTTK w Krakowie, WATRA, Oddział Akademicki PTTK i SZSP, Kraków 1980, s. 74-79.

 22. Geneza, rozmieszczenie i znaczenie turystyczne naturalnych jeziorek w Beskidach, WATRA, Oddział Akademicki PTTK i SZSP, Kraków 1978, s. 5-30.

 23. Ruch turystyczny w parkach narodowych i rezerwatach, WATRA, Oddział Akademicki PTTK i SZSP, Kraków 1978, s. 74-79.

 24. Fotografia dnia [turysty], Rekreacja Fizyczna nr 8\1978.

 25. Organizator turystyki w zakładzie pracy, rozdział - Krajoznawstwo i turystyka, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1975.

 26. Ogólnopolska sesja naukowa "Studenci w stuleciu turystyki", Biuletyn Informacyjny Instytutu Turystyki nr 2\11, 1974.

 27. Z indeksem na turystycznym szlaku, Wierchy, r. 41, 1973.

 28. Legendy pienińskie, współautor G. Królikiewicz, skrypt przewodnicki, Oddział Akademicki PTTK i RO ZSP, Kraków 1971, s. 1-72.

Przewodniki Turystyczne (wyd. książkowe):

 1. Powiat Wielicki. Przewodnik, współautorstwo, wyd. Karpaty 2001, Wydawnictwo Karpaty, Kraków.

 2. Zwiedzamy Kraków. Informator dla turystów z dysfunkcją narządów ruchu, współautor - K. Stanisławczyk, COIT, Kraków 1991.

 3. Polska Południowa. Album, (podpisy), Parol, Kraków 1996.

 4. Na Szlaku Orlich Gniazd. Album, (wstęp i podpisy), Parol, Kraków 1998

 5. Seul. Przewodnik dla turystów i biznesmenów, współautorstwo, Wydawnictwo PTTK Kraj, 1991.

 6. Województwo nowosądeckie. Vademecum turystyczne, współautorstwo, KAW, Kraków 1988, s. 1-211.

 7. Gorczańskim Szlakiem Orkana. Przewodnik turystyczny, współautor G. Królikiewicz, Wydawnictwo PTTK Kraj, Kraków 1987, s. 1-109.

 8. Uzdrowiska karpackie. Informator dla turystów i kuracjuszy, współautor A. Weseli, KAW, Kraków 1987, s. 1-239.

 9. Jeziora Rożnowskie i Czchowskie. Przewodnik Turystyczny, Wyd. Kraj. Warszawa - Kraków 1986.

 10. Dolina Popradu. Przewodnik turystyczny, współautor K. Orzechowska-Kowalska, KAW Kraków 1985, s. 1-127.

 11. Vademecum turystyczne woj. tarnowskiego, KAW, Kraków 1983, s. 1-120.

 12. Jeziora Solińskie i Myczkowskie, Przewodnik turystyczny, Wyd. Kraj, Warszawa - Kraków 1982, s. 1-62.

 13. Na szlaku legend pienińskich, współautor G. Królikiewicz, Wyd. Kraj, Warszawa - Kraków 1982, s. 1-70.

 14. Prokletije, Informator krajoznawczy, redakcja i współautorstwo, Studenckie Koło Przewodników Górskich, OA i ZK SZSP, Kraków 1980, s. 1-80.

Inne materiały:

Opublikowane recenzje:

 1. Krzysztof Mazurski, Geografia turystyczna Sudetów, Folia Turistica nr 15, Kraków 2004, s. 189-190.

 2. Ingrid Albert, Untersuchungen zum Wochenendverkher Bovelkerung Hamburger, 1971, Badania nad ruchem weekendowym mieszkańców Hamburga. Przegląd Geograficzny nr 4, s. 652-653.

 3. Antoni Gładysz, Wczasy w Jaszowcu - jakie są, jakie być powinny, Biuletyn Informacyjny Instytutu Turystyki nr 7/35, s. 43-44.

 4. Zacziniajew, Falkowicz, Geografia turystyki międzynarodowej, Biuletyn Informacyjny Instytutu Turystyki nr 7/35.

 5. Recenzja projektu programu Wyższej Szkoły Hotelarsko-Turystycznej w Gdańsku dla potrzeb Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

Prace redakcyjne:

 1. Redakcja materiałów z VII Forum Pilotażu i Przewodnictwa, "Specjalizacja i profesjonalizacja we współczesnym pilotażu i przewodnictwie", Monografia 12, Proksenia, Kraków 2012.

 2. Redakcja materiałów z VI Forum Pilotażu i Przewodnictwa, "Piloci i przewodnicy na styku kultur", Monografia 9, Proksenia, Kraków 2011.

 3. Redakcja materiałów z V Forum Pilotażu i Przewodnictwa, "Etyka przewodników turystycznych i pilotów wycieczek", Monografia 5, Proksenia, Kraków 2010.

 4. Redakcja czasopisma "Folia Turistica" nr 21 - "Regiony turystyczne", 2009.

 5. Redakcja materiałów z IV Forum Pilotażu i Przewodnictwa, "Jakość usług w pilotażu i przewodnictwie", Proksenia, Kraków 2009.

 6. Redakcja materiałów z III Forum Pilotażu i Przewodnictwa, "Pilotaż i przewodnictwo w krajach Unii Europejskiej", Proksenia, Kraków 2007.

 7. Redakcja materiałów z II Forum Pilotażu i Przewodnictwa, "Pilotaż i przewodnictwo - nowe wyzwania", Proksenia, Kraków 2005.

 8. Redakcja podręcznika "Pilotaż wycieczek zagranicznych" wyd. I-VI, Proksenia, Kraków 1998 oraz "Kompendium pilota wycieczek", wyd. I. Proksenia, Kraków 2000, wyd. II-V, Proksenia, Kraków 2001-2005.

 9. Redakcja czasopisma "Folia Turistica" nr 16, 15, 14, 10 - "turystyka w Krakowie, nr 8 poświęconego problematyce kadr turystycznej, nr 5; pełnienie funkcji Zastępcy Redaktora Naczelnego czasopisma od 1995 r.

 10. Redakcja "Zeszytu Naukowego nr 78 "Jakość w turystyce - jakość kształcenia kadr dla turystyki". Materiały z konferencji w Suchej Beskidzkiej, AWF Kraków - Sucha Beskidzka 1998.

 11. Redakcja podręcznika "Obsługa Ruchu Turystycznego", Krakowska Szkoła Hotelarska, Kraków 2000.

 12. Redakcja Zeszytu Naukowego nr 18, AWF, Kraków, pt. Problemy rozwoju turystyki w woj. nowosadeckim. s. 1-266.

 13. Redakcja (wspólnie z Z. Kreskiem) materiałów do dyskusji przed Kongresem Krajoznawstwa - Rola przewodników turystycznych w krajoznawczej edukacji społeczeństwa, PTTK, Warszawa 1979, s. 1-122.

 14. Redakcja (wspólnie z R. Peretiatkowiczem) Zeszytu Naukowego nr 27 pt. "Treści programowe turystyki", AWF, Kraków 1983, s. 1-326

 15. Redakcja wydawnictwa monograficznego nr 27 pt. "10 lat Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie", AWF, Kraków 1986.

 16. Redakcja materiałów szkoleniowych studenckiego Koła Przewodników Górskich - Watra 1 (s. 1-84) i 2 (s. 1-116), 1979.

 17. Redakcja materiałów do dyskusji przed Kongresem Krajoznawstwa pt. "Zainteresowania krajoznawcze młodzieży akademickiej", ZG PTTK 1980, s. 1-116.

 18. Redakcja informatora krajoznawczego "PROKLETJIE", ZK SZSP i OA PTTK, Kraków 1980.

 19. Redakcja Zeszytu CPBP 08.06.VI - Kadry w Turystyce, AWF, Kraków 1990.

Materiały i opracowania niepublikowane

 1. Rynek turystyczny USA, Instytut Turystyki. Warszawa 1994, tabele, wykresy, bibliografia.

 2. Turystyka wyjazdowa z USA w 1993 r. (ze szczególnym uwzględnieniem wyjazdów do Europy), Instytut Turystyki, Kraków 1994.

 3. Strategia rozwoju regionu krakowskiego przez turystykę (tezy), Instytut Turystyki, Kraków 1994, współautorstwo.

 4. Rozwój gminy uzdrowiskowej Krynica przez turystykę, praca zbiorowa pod kierunkiem Z. Kruczka i M. Paszuchy, Instytut Turystyki cz. 1. Kraków 1994, cz. 2. Programy - Kraków 1995.

 5. The tourism product of the south part of Poland, współautor B. Walas, Cracow Regional Development Agency, Kraków 1995.

 6. Analiza instytucji zajmujących się kształceniem dla potrzeb branży turystycznej i hotelarskiej w regionie Małopolski, Instytut Turystyki 1995, maszynopis.

 7. Psychologia turysty grupowego na zbiorowych wycieczkach górskich, maszynopis na sympozjum z okazji 120-lecia przewodnictwa tatrzańskiego, Zakopane 1995.

 8. Rozwój Ziemi Gorlickiej przez turystykę, współautorstwo i redakcja całości, maszynopis w Instytucie Turystyki, AWF, Kraków 1997.

 9. Analiza zatrudnienia i kwalifikacji kadr turystycznych w regionie krakowskim, redakcja i współautorstwo, Instytut Turystyki Oddział w Krakowie, Kraków 1996.

 10. Strategia rozwoju turystyki na Ziemi Bocheńskiej, współautorstwo i redakcja całości, maszynopis w Instytucie Turystyki, Kraków 1998.

 11. Losy zawodowe pilotów wycieczek zagranicznych. Raport z badań przeprowadzonych na zlecenie Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki, AWF, Kraków 1998.

 12. Stan przewodnictwa turystycznego w Polsce (studium pilotażowe np. przewodnictwa miejskiego po Krakowie). Raport z badań, Instytut Turystyki, AWF, Kraków 1998.

 13. Plany i programy studiów na kierunku "turystyka i rekreacja" na AWF w Krakowie, WSIiT w Giżycku oraz SMT w Krynicy.

 14. Program studium podyplomowego na AWF w Krakowie dla nauczycieli studium policealnych, Kraków 2000.

 15. Analiza wyników egzaminów wstępnych na zaoczne studia turystyczne na krakowskiej AWF w 1997 r., mat. powielony na konferencję UKFiT, Olsztyn 1997.

 16. Koncepcja studiów zawodowych uzupełniających do poziomu licencjatu {Sul} (dla absolwentów studium policealnych obsługi ruchu turystycznego i hotelarstwa), UKFiT, Kraków 1997.

 17. Założenia programowe turystyki górskiej w Polsce wynikające z jej funkcji i walorów turystycznych obszarów górskich, Instytut Turystyki, Kraków 1975, maszynopis, s. 1-207.

 18. Związki między przyszłym zagospodarowaniem turystycznym południowego obrzeża zbiorników wodnych Czorsztyn-Niedzica-Sromowce Niżnie z zabytkowymi układami wsi Spisza, praca zbiorowa - kierownik zespołu Zygmunt Kruczek, W. Wajda, J. Gajewski, J. Szwaja, J. Dębski, A. Kubasiak, Instytut Kształtowania Środowiska, Kraków 1979, maszynopis, s. 1-80.

 19. Zasoby i potrzeby kadrowe w turystyce. Stan i perspektywy, współautor T. Łobożewicz, Instytut Turystyki, Kraków 1984. nr inw. I/S/84.

 20. Stan i uwarunkowania turystyki kwalifikowanej w Polsce, cz. I. Turystyka piesza, cz. II. Turystyka narciarska, cz. III. Turystyka kolarska, cz. IV. Turystyka kajakowa, cz. V. Turystyka żeglarska, współautorstwo, rozdziały - Organizacja i kadry turystyki kwalifikowanej, autorstwo całej części 8. Imprezy na orientację [1-30], Instytut Turystyki, Kraków 1984-1985.

 21. Turystyczne formy rekreacji. Pojęcie, klasyfikacja, stan badań. Postawy do turystycznych form rekreacji, współautor A. Pietrukowicz, Zainteresowania turystycznymi formami rekreacji młodzieży i osób dorosłych, współautor E. Langie, 1985. Raport z badań w problemie węzłowym 10.7.II.3. (Psychospołeczne uwarunkowania uczestnictwa w turystycznych formach rekreacji), PAN, maszynopis, 1-67, schemat, tabele.

 22. Aktualny stan kadry w turystyce, zapotrzebowanie na kadrę w latach w latach 1986-1995. Kształcenie i doskonalenie kadry turystycznej, 1985, Ekspertyza.

 23. System odznaczeń i wyróżnień za pracę zawodową i działalność społeczną w turystyce i sporcie w świetle badań sondażowych, współautorzy B. Walas i J. Klawender, Ekspertyza dla GKKFiT, Kraków-Warszawa 1987, maszynopis, s. 1-28.

 24. Kadra kwalifikowana w alpinizmie, praca w ramach CPBP III.3.1., Instytut Turystyki, Kraków 1987, maszynopis, s. 1-38, mapy, tabele.

 25. Początki przewodnictwa w Polsce, referat wygłoszony na sesji ZW PTTK w Rzeszowie nt. przewodnictwa w Polsce pd.-wsch, maszynopis, s. 1-10.

 26. Ewolucja pojęcia krajoznawstwo, referat wygłoszony na sejmiku krajoznawczym PTTK - AWF, Kraków 1988, s. 1-6, materiał powielony.

 27. Rola opiekunów SKKT PTTK w animacji krajoznawstwa wśród młodzieży, referat na sejmik PTTK - AWF, Kraków 1988, maszynopis, s. 1-12.

 28. Kształcenie i doskonalenie kadr dla turystyki. Raport końcowy CPBP 08.06 - Vi.9.2., Kraków 1989, maszynopis (210 str.), mapa, tabele, wykresy.

 29. Kadry w turystyce. Synteza, CPBP 08.06. Kraków 1990, maszynopis, tabele, wykresy.

 30. Turystyczny rynek pracy w Krakowie, CPBP 08.06. VI, Kraków 1990, maszynopis.

 31. Walory krajoznawczo - turystyczne Krakowa (Zasoby, udostępnienie, wartości, stan), CPBP 08.06. VI - współautorzy R. Kowalski, K. Orzechowska-Kowalska, W. Retinger, Kraków 1990, maszynopis.

 32. Turystyka polonijna. Badania ankietowe w Krakowie, Instytut Turystyki, Kraków 1990, cz. I i II, Kraków 1991, maszynopis.

 33. Turystyka w Krakowie ze szczególnym uwzględnieniem turystyki zagranicznej, współautorzy A. Król-Jeżabek i B. Prażanowski, Instytut Turystyki, Kraków, maszynopis.

 34. Turystyka etniczna, współautor J. Zdebski, Synteza tematu, CPBP 08.06.3.10., Instytut Turystyki, Kraków 1991.

 35. Analiza zjawisk turystycznych w obszarach recepcji na przykładzie Krakowa i Krzeszowic. Raport z badań wykonanych na zlecenie UKFiT, praca zbiorowa, redakcja i autorstwo rozdziałów: Walory krajoznawcze Krakowa, Turystyczny rynek pracy w Krakowie, Warunki naturalne i stosunki społeczno-ekonomiczne, jako podstawa rozwoju turystyki w gminie Krzeszowice, Inwentaryzacja Krajoznawcza gminy Krzeszowice, Postulowane kierunki rozwoju turystyki na terenie miasta i gminy Krzeszowice maszynopis w Katedrze Turystyki AWF, Kraków 1991.

powrót do życiorysu