KSIĘGARNIA
INTERNETOWA
KURSY PILOTÓW
I REZYDENTÓW
WYDAWNICTWO PUBLIKACJE KONTAKT
I DANE FIRMY
STRONA GŁÓWNA
Wydawnictwo PROKSENIA
Program kursu PILOTÓW WYCIECZEK

Biuro Podróży "Hubertus Tour", ul. Sarego 23/2, 31-047 Kraków
tel./fax: +48 12 421 63 80, tel.: +48 12 421 56 16

Stałe upoważnienie Wojewody Małopolskiego do szkolenia pilotów wycieczek
decyzja nr 16/2000 z 16 października 2000 r.

Członek Małopolskiego Stowarzyszenia Pilotów Wycieczek

Regulamin szkolenia
Terminy kursów
dla PILOTÓW WYCIECZEK
Terminy kursów
dla REZYDENTÓW BIUR PODRÓŻY
Terminy egzaminów
Informacje dla kandydatów
na PILOTÓW WYCIECZEK
Ankieta dla kandydatów
na KURS PILOTA WYCIECZEK
Galeria zdjęć
Strona Małopolskiego Stowarzyszenia
Pilotów Wycieczek

Szkolimy Pilotów Wycieczek nieprzerwanie od 1992 roku i zawsze na najwyższym poziomie. Nasi wykładowcy to pracownicy naukowi Instytutu Turystyki AWF w Krakowie, piloci i przewodnicy, autorzy używanych w całej Polsce podręczników do szkolenia pilotów.

TYLKO U NAS W CENIE KURSU PILOTÓW WYCIECZEK KOMPLET PODRĘCZNIKÓW:

 • „Kompendium pilota wycieczek”,
 • „Kraje pozaeuropejskie. Zarys geografii turystycznej”.

Dla wszystkich uczestników anons do pracodawców w komputerowej bazie danych Małopolskiego Stowarzyszenia Pilotów Wycieczek www.piloci-malopolska.pl.

Dla najlepszych absolwentów PROPOZYCJE PRACY!

Istnieje możliwość uzyskania Certyfikatu Rezydenta Biur Podróży po odbyciu dodatkowych zajęć realizowanych przez Małopolskie Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek.

Specjalny rabat dla studentów AWF!!!


Program kursu Pilotów Wycieczek

Program szkolenia pilotów wycieczek opiera się na wykładach, seminariach oraz praktycznych warsztatach metodycznych połączonych z zajęciami w terenie. Aktywny udział w zajęciach umożliwia także komplet podręczników, w tym bazowy – „Kompendium pilota wycieczek” oraz płyta DVD z nagranymi prezentacjami z wykładu i materiałami multimedialnymi przydatnymi w pracy pilota. Pomyślne ukończenie kursu potwierdzone certyfikatem firmowanym przez organizatora oraz Małopolskie Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek gwarantuje nabycie niezbędnych kwalifikacji (wiedzy i umiejętności) do pilotowania wycieczek, a w niedalekiej przyszłości o ubieganie się o certyfikat UE przewidziany w Sektorowej Ramie Kwalifikacji dla Turystyki.

Wykłady realizowane są przez wykładowców akademickich posiadających również uprawnienia pilota wycieczek (m.in. prof. dr hab. Zygmunt Kruczek, dr Magdalena Banaszkiewicz, dr Krzysztof Sondel, dr Ryszard Nowak), co przekłada się na atrakcyjną formę zajęć i powiązanie ich z praktyką. W programie wykładów i seminarium realizowanych w czasie kursu omawiamy następujące bloki tematyczne:

 • Zasady obsługi ruchu turystycznego, techniki i metodyki pracy pilota wycieczek w odniesieniu do turystyki przyjazdowej i wyjazdowej oraz charakterystykę dokumentów mających zastosowanie w pracy pilota, specyfikę pracy pilota obsługującego różne grupy turystów oraz zasady pracy w miejscach szczególnych (miejsca kultu religijnego, muzeum, park, obiekty przyrodnicze).

 • Sytuacje awaryjne wraz z komentarzem dotyczącym sposobów ich rozwiązywania.

 • Pilota a grupa – charakterystyka motywów uprawiania turystyki, potrzeb turystów, analiza cech grupy turystycznej oraz porady dotyczące kierowania grupą turystów, a także mówienie zagadnień komunikacji społecznej i wielokulturowości.

 • Elementy prawa w turystyce – prawa i obowiązki pilota, przepisy meldunkowe, celne, umowy, ustawa o usługach turystycznych.

 • Warsztat krajoznawczy pilota wycieczek – źródła wiedzy krajoznawczej, przygotowanie pilota do prowadzenia imprezy, metodyka prowadzenia wycieczek autokarowych, w mieście i w terenie.

 • Atrakcje turystyczne Polski, główne trasy i obiekty turystyki w Polsce, najważniejsze zagraniczne destynacje turystyczne obsługiwane przez biura podróży.

 • Medycyna a turystyka, profilaktyka zdrowotna, pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.

 • Szkolenie praktyczne dotyczy współpracy pilota wycieczek i przewodnika, elementów prowadzenia grupy w mieście i realizowane jest w Krakowie na „Drodze Królewskiej” przez doświadczonego instruktora, połączone z informacjami krajoznawczymi oraz identyfikacja stylów w architekturze.

Kandydaci na kurs powinni mieć ukończone 18 lat, wykształcenie minimum średnie, dobry stan zdrowia umożliwiający w przyszłości wykonywanie zawodu pilota oraz zainteresowanie turystyką i pracą z ludźmi.


KURS PILOTÓW WYCIECZEK – EDYCJA JESIENNA 2018

Pierwsze zajęcia odbędą się 12 listopada 2018 r. (poniedziałek) o godz. 17.30
w siedzibie FKU PROKSENIA, ul. Sarego 23/2 w Krakowie.

Zajęcia dwa razy w tygodniu w poniedziałki i środy od 17.30 do 20.00. Kurs trwa około dwa miesiące.

 • Cena kursu 299 zł, w tym komplet podręczników:

  • „Kompendium pilota wycieczek”,

  • „Kraje pozaeuropejskie. Zarys geografii turystycznej”,

  • płyta DVD z prezentacjami z wykładów i materiałami multimedialnymi;

 • Dla osób chętnych możliwość uczestnictwa w kursach: REZYDENT BIUR PODRÓŻY oraz ANIMATOR CZASU WOLNEGO, zakończonych otrzymaniem odrębnych certyfikatów!

Zapisy drogą mailową poprzez przesłanie ankiety uczestnika pobranej z naszej strony na adres e-mail: proksenia@proksenia.pl.

Opłaty za kurs można dokonywać w biurze Wydawnictwa "Proksenia", przed pierwszymi zajęciami, lub bezpośrednio na konto z dopiskiem "Kurs pilotów 2018 – Edycja jesienna".

Dane firmy i numer konta dostępne w zakładce kontakt i dane firmy.


Kurs Rezydentów Biur Podróży w turystyce wyjazdowej – EDYCJA WIOSENNA 2017

Kurs Rezydentów 22–23 kwietnia odwołany ze względu na znikomą liczbę uczestników.

Cena 145 zł (absolwenci kursów Hubertus Tour 95 zł) w tym:

 • podręcznik: „Metodyka i technika pracy pilota - rezydenta”,

 • Certyfikat Polskiej Federacji Pilotażu i Przewodnictwa,

 • materiały niezbędne do odbycia szkolenia,

 • rekomendacje dla biur podróży w celu zatrudnienia w sezonie letnim.

Zapisy drogą mailową poprzez przesłanie ankiety uczestnika pobranej z naszej strony na adres e-mail: proksenia@proksenia.pl.

Opłaty za kurs dokonywać można bezpośrednio przed rozpoczęciem kursu, lub na konto Wydawnictwa "Proksenia".

Dane firmy i numer konta dostępne w zakładce kontakt i dane firmy.


Stałe upoważnienie Wojewody Małopolskiego do szkolenia Pilotów Wycieczek
decyzja nr 16/2000 z 16.X.2000 r.

Stałe upoważnienie Wojewody